Activum Finance - lease oplossingen

Financial & operational lease:
De onafhankelijke lease broker voor uw onderneming

Wij bieden equipment lease (financial en operational), auto & truck lease, vendor lease en mantelfinancieringen.

Lease Calculator

Uw maandbedrag:
 • Direct uw offerte
 • Persoonlijke service
 • Snel & scherp
 • No cure, no pay
 • 30 jaar ervaring
 • Stow
 • metsologo
 • logo_metos
 • cerfontaine
 • fleur de cafe logo
 • giebels-logo
 • colorworks logo
 • loosman
 • Leica Geosystems
 • logopaagman
 • conver_logo_medium
 • Beleef De Uithof CMYK staand
 • feyen-logo
 • Lau van Haren Coldstores
 • logo-mch
 • Logo-de-Bink
 • hiab
 • folietec
 • burger king logo
 • ultra-logo
 • nyp-logo
 • korenet-logo
 • nodemalogo
 • logo-scherpenzeel
 • Abeko-logo
 • logo-henitech
 • Gebr._Voets logo
 • Thermen Bussloo
 • logo van zandwijk
 • Westcon Security logo
 • somacollegelogo
 • logo-adriaandekker
 • huverba-100-logo
 • faberexposize-logo
 • Rotagraphic_lets_make_print_work
 • Doosan logo
 • dp-logo
 • Tijhuis-logo1
 • triplinq
 • frankelogo
 • peekstok-logo
 • Trainmore
 • controlmedia_logo_2
 • Logo Verathon
 • Kegge logo
 • John_Pronk-logo
 • De-Wit-Events_1
 • Oceaneering
 • bizway_logo
 • rotapanel_led_logo
 • calumet
 • boba-logo-360-01
 • medispace
 • komori-logo
 • alvero
 • tulpenzee
 • Plymovent logo
 • logo-bol-com1
 • logo-bmned
 • Wezenberg Trailers
 • plus logo
 • vandendungen-logo
 • royvanberkel
 • true-logo
 • Eeden
 • Riwal_Logo
 • ge-healthcare-logo

Blog

Ook kleine leasedeals zijn goed te financieren!

Ook kleine leasedeals zijn goed te financieren!

26 november 2021

Vraagt u zich af of een relatief kleine bedrijfsinvestering wellicht ook financierbaar is?

Denkt u bij IT-investeringen niet meteen aan lease?

Denkt u bij IT-investeringen niet meteen aan lease?

11 november 2021

Denkt u bij IT-investeringen niet meteen aan lease? Da’s best vreemd!

Registreer uw land- en bouwvoertuig voor 31-12-2021

Registreer uw land- en bouwvoertuig voor 31-12-2021

29 oktober 2021

Voorkom onnodige boetes en hoge(re) kosten: registreer uw (land-)bouwvoertuig voor 31-12-2021 en monteer een kenteken

Sale & Lease Back in de metaalbewerking? Ja, natuurlijk!

Sale & Lease Back in de metaalbewerking? Ja, natuurlijk!

05 oktober 2021

Sale & Lease Back geniet als financieringsinstrument een vrij brede bekendheid. Maar in de metaalsector wordt het nog slechts beperkt ingezet....

Financial Lease

Zoals u waarschijnlijk weet is financial leasing een aantrekkelijke manier om de aanschaf van bedrijfsmiddelen te financieren. U behoudt uw liquide middelen want u betaalt in maandelijkse leasetermijnen. Na de laatste termijnbetaling wordt u ook juridisch eigenaar. Is dit nog niet zo bekend voor u? Dan geven we u graag wat uitgebreidere uitleg.

Veelgestelde vragen

Wat is financial lease?

Wat is financial lease?

Financial Lease is een lening met het aangeschafte bedrijfsmiddel als zekerheid c.q. ‘onderpand’. In feite is financial lease een vorm van aflopend goederenkrediet. Het aanschafbedrag van het te leasen object wordt door de kredietgever namens u aan de leverancier betaald.

Omdat u bij het aangaan van de leaseovereenkomst economisch eigenaar wordt van het bedrijfsmiddel, wordt het bedrijfsmiddel als activum opgenomen op uw balans. Na betaling van de laatste leasetermijn bent u ook juridisch eigenaar. De verzekering, de gewenste leverancier en het onderhoud regelt u zelf. De maandtermijnen bestaan uit aflossing en rente.

Wat is operational lease?

Wat is operational lease?

Operational Lease is een soort huurovereenkomst. De leasemaatschappij koopt het door uw onderneming gewenste bedrijfsmiddel van de leverancier en wordt dan zowel juridisch als economisch eigenaar. U huurt het bedrijfsmiddel bij de leasemaatschappij. Hierdoor is er voor uw onderneming sprake van ‘off-balance’ financiering, wat voordelig kan zijn voor uw bedrijfseconomische ratio’s. Na afloop van de leaseovereenkomst kunt u het bedrijfsmiddel doorhuren, overnemen of inleveren.

 Uw maandelijkse leasebedrag bestaat uit afschrijvingskosten, financieringskosten, administratie- en managementkosten. U sluit zelfstandig een afdoende verzekering voor het object of doet dat door gebruik te maken van de aanbieding van de leasemaatschappij.

Wat is leasing?

Wat is leasing?

Lease is simpel gezegd "het gebruiken van een bedrijfsmiddel tegen een periodieke vergoeding". Leasing is een financieringsvorm die het mogelijk maakt over activa te beschikken zonder dat uw werkkapitaal wordt beïnvloed. Met andere woorden: door leasing zet u geen kapitaal vast dat elders beter kan worden gebruikt.

Met leasing weet uw onderneming precies waar zij aan toe is, de maandtermijnen zijn immers vooraf bekend en lopen gelijk met het economisch verbruik. Dit principe wordt ook wel "Pay as you earn" genoemd. Lease wordt vaak toegepast voor autofinanciering maar ook andere bestedingsdoelen (zoals apparatuur, machines, schepen, ICT-hardware) behoren tot de mogelijkheden. Er bestaan verschillende vormen van leasing, waarvan operational lease en financial lease de meest bekende zijn.

Wat is het verschil tussen financial en operational lease?

Wat is het verschil tussen financial en operational lease?

Het belangrijkste verschil is dat bij Financial Lease de gebruiker van het bedrijfsmiddel (de lessee) het economisch risico draagt. Dat betekent dat de lessee het risico van waardevermindering van het object draagt (of de voordelen geniet van waardestijging). Bij Operational Lease wordt het economisch risico door de leasemaatschappij (of lessor) gedragen.

De nadruk ligt bij Financial Lease vooral op de financiering van het object. Bij Operational Lease ligt de nadruk op het gebruik van het object voor een bepaalde periode. Operational Lease is daarom te vergelijken met huur.

Omdat bij Financial Lease de lessee het economisch risico draagt en omdat het eigendom van het bedrijfsmiddel na het voldoen van alle verplichtingen (aflossing en rentebetalingen) automatisch overgaat op de lessee, wordt het bedrijfsmiddel én de daartegenover staande financiering op de balans opgenomen. Dat is anders bij Operational Lease: aangezien het een soort huurovereenkomst is, lopen de kosten uitsluitend over de resultatenrekening (“off- balance”).

Wat zijn de voordelen van financial en operational lease?

Wat zijn de voordelen van financial en operational lease?

Financial lease biedt verschillende voordelen:

 • U kunt 100% financiering van het bedrijfsmiddel verkrijgen.
 • De enige te verstrekken zekerheid is het gefinancierde bedrijfsmiddel. Uw andere activa blijven onbezwaard.
 • Transparant: u weet exact wat gedurende de looptijd de maandlasten zijn, er zijn geen verborgen overheadkosten.
 • U bent economisch eigenaar, heeft het bedrijfsmiddel op de balans en maakt gebruik van fiscale afschrijving.
 • De rente is volledig aftrekbaar.
 • Het rentetarief staat vast, evenals de termijnbedragen.
 • Het beslissingstraject is beduidend korter dan bij gewone bankkredieten (normaliter slechts 2-5 werkdagen).
 • Het leenvermogen wordt zo min mogelijk aangetast en uw liquiditeiten blijven beschikbaar.
 • De betalingen kunnen geschieden uit de cashflow die door het object wordt gegenereerd.
 • U laat de lasten van het bedrijfsmiddel meelopen met het economische verbruik.
 • U kunt de maandlasten verlagen door een slottermijn op te nemen en/of een aanbetaling te doen.
 • U kunt wellicht gebruik maken van fiscale regelingen, zoals de investeringsaftrek, de Energie Investerings Aftrek (EIA) en het willekeurig afschrijven van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (VAMIL).

Welke voordelen biedt operational lease?

 • De leasekosten komen geheel ten laste van de resultatenrekening, zodat u uw investeringsfaciliteiten vrijhoudt voor andere zaken. Uw werkkapitaal blijft onaangetast.
 • De BTW is voor bijna alle ondernemingen fiscaal aftrekbaar.
 • U loopt geen risico op waardevermindering van het bedrijfsmiddel.
 • Financiële ratio’s, zoals solvabiliteit, blijven in stand, aangezien u geen financiering hoeft aan te trekken voor de aanschaf.
 • Door de relatief korte looptijd van een leasecontract kunt u sneller moderniseren.
 • Overzichtelijke, vaste kosten per maand.

Hoe ziet het acceptatieproces van lease er uit?

Hoe ziet het acceptatieproces van lease er uit?

Het offerte- en acceptatieproces van uw leaseaanvraag ziet er als volgt uit:

 • U vraagt online een offerte aan en ontvangt onze aanbieding.
 • U zendt ons de gevraagde bedrijfsinformatie en wij verzorgen het acceptatietraject bij de geselecteerde leasemaatschappij. De doorlooptijd bedraagt gewoonlijk 2 tot 5 werkdagen.
 • Na een positieve uitslag ontvangt u van ons de overeenkomst ter ondertekening.
 • Nadat deze overeenkomst is ondertekend, de factuur door uw leverancier is opgemaakt, alle originele documenten en bijlagen zijn ontvangen en de ontvangst van het bedrijfsmiddel is bevestigd, vindt de uitbetaling plaats door de leasemaatschappij aan de leverancier en gaat het contract in.

Wat is de doorlooptijd van de acceptatie?

Wat is de doorlooptijd van de acceptatie?

Indien de benodigde informatie volledig is aangeleverd kan de aanvraag voor acceptatie ingediend worden. De doorlooptijd is afhankelijk van de geselecteerde financier waar de aanvraag wordt voorgelegd, de hoogte van de gevraagde kredietsom en de complexiteit van de structuur.

Voor aanvragen met een kredietsom lager dan € 250.000 is de gangbare looptijd 3 tot 6 werkdagen. Voor kleine operational lease aanvragen (tot ca. € 10.000) is de gangbare doorlooptijd 1 à 2 werkdagen.

Indien er aanvullende vragen gesteld worden na het indienen van de aanvraag voor acceptatie, dan kan dat het traject vertragen.

Welke criteria gelden er voor acceptatie?

Welke criteria gelden er voor acceptatie?

De criteria voor een onderneming om een financial lease arrangement te verkrijgen zijn de volgende:

 • Een langer dan 2 jaar bestaande onderneming of organisatie.
 • Een afdoende onderbouwing van de kredietwaardigheid (positieve resultaten, positief eigen vermogen).
 • Een gezonde verhouding tussen de hoogte van de investering en de financiële performance van de onderneming. 

Wanneer slaagt acceptatie (doorgaans) niet?

 • De beoogd lessee is een startende ondernemer of onderneming (< 1,5 jaar) en er is geen aanvullende zekerheid te bieden door een bestaande of gelieerde onderneming.
 • Er is sprake van een negatief eigen vermogen.
 • Er wordt een negatieve kasstroom gerealiseerd.
 • De ondernemer c.q. onderneming is betrokken (geweest) bij faillissementen.
 • De ondernemer heeft BKR-coderingen.
 • Er zijn onregelmatigheden (bestuurders, eigendom, boekhouding, transacties).
 • Er is risico op reputatieschade voor een financier.
 • De aangeboden informatie is onvolledig c.q. niet toereikend.

Welke informatie is nodig voor de acceptatie van een leaseaanvraag?

Welke informatie is nodig voor de acceptatie van een leaseaanvraag?

 • Offerte, opdrachtbevestiging of conceptfactuur met beschrijving object (merk / type), netto aanschafprijs en gegevens leverancier.
 • Gewenst krediet c.q. leasebedrag en eventueel gewenste aanbetaling & slottermijn.
 • Gewenste looptijd in maanden.
 • Kopie identiteitsbewijs (ID) gevolmachtigde/bestuurder.
 • Uittreksel KvK beoogd lessee.
 • Volledige, recente jaarrekening (let op: indien er sprake is van een groep, tevens de geconsolideerde holdingcijfers).
 • BTW-nummer en bankrekeningnummer (i.v.m. automatische incasso).

Vendor Lease

Activum Finance biedt leveranciers van bedrijfsmiddelen de mogelijkheid hun verkooppropositie te verbeteren door toevoeging van Vendor Lease.

Financiering als "service voor de klant" en voor de leverancier een eenvoudig hulpmiddel bij de verkoop.

Lees meer

Login als vendor