Privacy Statement Activum Finance

Inleiding

Dit is de Privacy Statement van Activum Finance B.V. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de diverse bedrijfs- en persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze website.

Contactgegevens & Informatie

Indien u ons verzoekt om (te bemiddelen bij het verkrijgen van) financiering, dan verstrekt u aan ons diverse gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, adresgegevens, de ondernemingsnaam, contactgegevens van de partners/aandeelhouders en/of financiële gegevens. Het is voor Activum Finance belangrijk om deze contactgegevens en overige informatie van cliënten vast te leggen zodat Activum Finance de gewenste offerte(s) kan calculeren of aanvragen of een kredietwaardigheidstoets kan uitvoeren, of een cliënt kan informeren over ontwikkelingen, en telefonisch of per email kan informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Activum Finance acht de bescherming van de aan haar toevertrouwde contactgegevens en overige informatie van essentieel belang voor haar activiteiten. De toevertrouwde gegevens worden door Activum Finance met uiterste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Activum Finance houdt zich strikt aan de regelgeving zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden - in andere gevallen dan bij het realiseren van een krediet of kredietakkoord of het toetsen van kredietwaardigheid van onderneming en / of ondernemer - slechts aan derden verstrekt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Registratiekamer

De door de cliënt opgegeven contactgegevens en overige informatie worden opgenomen in de database van Activum Finance. Deze database en de verwerking van persoonsgegevens is door Activum Finance aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer 1352630 in Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Activum Finance B.V.

Kredietwaardigheidstoets

Op het moment dat u klant/huurder wenst te worden bij Activum Finance BV, verstrekken wij uw gegevens aan onze aangesloten, Nederlandse kredietinformatiebureau(s). Deze organisatie(s) zal (zullen) op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming c.q. ondernemer en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming.

Deze organisatie(s) gebruikt (gebruiken) deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens (o.a. kredietinformatiebureau EDR Bedrijfsinformatie) zie: https://edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Bezoekergegevens

Op de website(s) van Activum Finance worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer het aantal bezoekers en welke pagina het meest opgevraagd wordt. Dit doet Activum Finance om de opbouw van de website te optimaliseren en om de cliënt meer gerichte informatie en diensten aan te kunnen bieden.

Activum Finance gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

Activum Finance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@activum-finance.nl.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Activum Finance, neem dan contact op met ons op. Activum Finance behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen of te wijzigen. Het is derhalve raadzaam om af en toe dit Privacy Statement door te nemen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Activum Finance B.V., Hogehilweg 19, 1101 CB te Amsterdam.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.