020 788 33 00

Privacy Statement Activum Finance

Inleiding

Dit is de Privacy Statement van Activum Finance B.V. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de diverse bedrijfs- en persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze website.

Contactgegevens & Informatie

Indien u ons verzoekt om te bemiddelen bij het verkrijgen van financiering of u ons verzoekt u te introduceren bij een relatie van Activum Finance, dan verstrekt u aan ons diverse gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, adresgegevens, de ondernemingsnaam, contactgegevens van de partners/aandeelhouders en/of financiële gegevens. Het is voor Activum Finance belangrijk om deze contactgegevens en overige informatie van cliënten vast te leggen zodat Activum Finance de gewenste offerte(s) kan aanvragen of een introductie kan verzorgen. Activum Finance acht de bescherming van de aan haar toevertrouwde contactgegevens en overige informatie van essentieel belang voor haar activiteiten. De toevertrouwde gegevens worden door Activum Finance met uiterste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Activum Finance houdt zich strikt aan de regelgeving zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden -in andere gevallen dan bij introductie, doorverwijzing of aanvragen voor offertes- slechts aan derden verstrekt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Registratiekamer

De door de cliënt opgegeven contactgegevens en overige informatie worden opgenomen in de database van Activum Finance. Deze database en de verwerking van persoonsgegevens is door Activum Finance (v/h Professional Finance) aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer 1352630 in Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Activum Finance B.V.

Bezoekergegevens

Op de website(s) van Activum Finance worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer het aantal bezoekers en welke pagina het meest opgevraagd wordt. Dit doet Activum Finance om de opbouw van de website te optimaliseren en om de cliënt meer gerichte informatie en diensten aan te kunnen bieden.

Beveiliging

De infrastructuur en software van Activum Finance zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over klanten en bezoekers kunnen krijgen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Activum Finance, neem dan contact op met ons op. Activum Finance behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen of te wijzigen. Het is derhalve raadzaam om af en toe dit Privacy Statement door te nemen.

Indien een cliënt van Activum Finance inzage wenst in de door Activum Finance geregistreerde gegevens kan daartoe een schriftelijk verzoek worden ingediend. Het verzoek dient gericht te zijn aan Activum Finance B.V., Hogehilweg 19, 1101 CB te Amsterdam. Op gelijke wijze kan verzocht worden tot onder meer wijziging, aanvulling, verbetering of verwijdering van uw gegevens.