Operational lease: voor wie gebruik relevanter vindt dan bezit

Datum: 17 juli 2017
Operational lease: voor wie gebruik relevanter vindt dan bezit

Voor veel ondernemers is het gebruik van bedrijfsmiddelen relevanter dan het bezit ervan. Met bedrijfsmiddelen worden dan de roerende zaken bedoeld die als middel worden ingezet om te kunnen produceren en geld te kunnen verdienen, denk daarbij aan transportmiddelen, productiemachines, agrarisch materieel, computers, magazijnstellingen en bijvoorbeeld werkboten.

Operational lease is in dat geval de ideale financieringsoplossing: de financier schaft het gewenste bedrijfsmiddel aan, is daarmee volledig (economisch en juridisch) eigenaar, en verhuurt het voor een overeengekomen periode aan de onderneming. Aan het einde van de looptijd kan de onderneming beslissen of het bedrijfsmiddel nog voldoet, en of overname ervan interessant is, of doorhuren, danwel dat de equipment wordt ingeleverd.

Die flexibiliteit biedt financial lease niet: aan het eind van de looptijd wordt de onderneming automatisch eigenaar. Dat is niet altijd wenselijk.

Een belangrijk voordeel van operational lease ten opzichte van financial lease is de boekhoudkundige verwerking. Bij financial lease wordt het bedrijfsmiddel, evenals de financieringslast, op de balans genomen. De balans wordt daarmee verlengd, en de solvabiliteitsratio wijzigt. Die neemt af. Op het bedrijfsmiddel wordt afgeschreven, als materieel vast actief, en de rentelasten zijn aftrekbaar.

Voor veel bedrijven is het balans-effect niet aantrekkelijk, bijvoorbeeld door afspraken met een huisbank over een minimum solvabiliteitseis.

Bij operational lease worden de maandelijkse leasetermijnen als huurlasten verwerkt, en komen uitsluitend als kosten terug in de Verlies- en Winstrekening.

Bij bedrijfsmiddelen waarbij gebruik gemaakt kan worden van fiscale faciliteiten, zoals de Vamil, lijkt op het eerste gezicht financial lease de aantrekkelijke keuze. Want alleen als economisch eigenaar kun je van deze regelingen gebruik maken. Tegenwoordig zijn er echter mogelijkheden met geselecteerde financiers, die als volledig eigenaar (in het geval van operational lease), de fiscale faciliteiten gebruiken, en het voordeel grotendeels terugsluizen naar de klant/huurder, bv. In de vorm van lagere mandlasten.

Als laatste is vermeldenswaard dat een financier een beter zekerheidsrecht heeft bij operational lease: in geval van default zal hij vrij eenvoudig de equipment weer in bezit kunnen nemen. Dat is bij financial lease wel anders, met name in het geval van een door de fiscus uitgeoefend voorkeursrecht op bodemzaken.

Deel dit bericht:

Casper J. Barendse (1971)

Casper J. Barendse (1971)

Partner

Sinds 2008 werkzaam voor Activum als partner. Hij wordt enthousiast van ondernemen en ondernemers: "iets uit niets creƫren" is het mooiste wat er is.

Contact: 06-10674203 / cjb@activum-finance.nl