Lease en BTW - Hoe zit dat nu precies?

Datum: 22 april 2020
Lease en BTW - Hoe zit dat nu precies?

Eerst een paar veel gehoorde onjuistheden over lease en BTW 

 1. Bij een financial lease moet je als klant de BTW altijd vooraf betalen - NIET WAAR

 2. De BTW moet je bij een financial lease vooraf betalen omdat de lessee geen eigendom heeft - NIET WAAR

 3. Financial lease is eigenlijk een lening met pandrecht. Daarom betaal je de BTW vooraf - NIET WAAR

 4. Als je bij een financial lease de BTW over de termijnen betaald is het eigenlijk een operationele lease - NIET WAAR

Hoe zit het dan wel met BTW en lease overeenkomsten?

De BTW-behandeling van leaseovereenkomsten wordt beheerst door de Wet op de Omzetbelasting. Of een leaseovereenkomst een financiële- of een operationele lease betreft is van ondergeschikt belang.

Het enige criterium voor de BTW bij lease is of de lease als de levering van een goed, danwel levering van een dienst wordt gekwalificeerd.

 1. Levering van een goed -> Lessee dient de BTW geheel vooraf te betalen.
 2. Levering van een dienst -> Lessee betaalt BTW over de leasetermijnen

Maar hoe bepaal je dat ?

De fiscus heeft in 1998 een set regels opgesteld waarmee de leasemaatschappij kan toetsen of zijn contracten als levering van een goed danwel dienst dienen te worden geïnterpreteerd. Deze regels zijn m.n. van belang bij financial lease.

 1. De hoofdregel is dat als het eigendom automatisch (dus zonder koopoptie) overgaat op lessee, het een levering van een goed betreft
 2. Als er géén automatische rechtsovergang is, dan is er een set van 5 criteria waaraan een nadere toetsing volgt. Deze zijn:
 • Het goed staat feitelijk aan de lessee ter beschikking. Aan het gebruik door de lessee zijn op grond van het contract geen andere beperkingen gesteld dan die welke nodig zijn om de zekerheidsfunctie van het leaseobject voor de lessor veilig te stellen.
 • Vanaf het moment waarop het goed aan de lessee ter beschikking is gesteld, komen de kosten van gebruik, onderhoud en verzekering, alsmede het risico van waardeveranderingen of het eventuele tenietgaan van het goed en het risico ten aanzien van terugname, voor rekening van de lessee.
 • Aan de lessee is een optie verleend om het goed aan het eind van de leaseperiode te kopen voor een zodanige, bij de aanvang van de overeenkomst vastgestelde prijs, dat vanaf het begin redelijkerwijs als vaststaand kan worden aangenomen dat de optie zal worden uitgeoefend.
 • De lessee heeft het recht, op elk gewenst moment de juridische eigendom te verwerven door de resterende leasetermijnen (exclusief het rentebestanddeel) ineens af te lossen en de onder c. bedoelde optieprijs te voldoen.
 • De overeenkomst kan gedurende de looptijd niet eenzijdig beëindigd worden, behoudens door vervroegde aflossing als bedoeld onder d..

Indien de leaseovereenkomst aan alle 5 voorwaarden voldoet, dient deze alsnog als een levering van een goed te worden gekwalificeerd.

Volgt U het nog? Heeft U toch nog vragen?
Neem dan contact op met één van onze account managers op 020- 788 33 00 en wij vertellen U er heel graag meer over! Lease berekenen doet u hier met de lease calculator!

Zie hier ter informatie de gehele tekst van de Ministeriële Regeling.

Deel dit bericht:

Duncan Dirkzwager (1966)

Duncan Dirkzwager (1966)

Partner

Sinds 2013 partner bij Activum, na jarenlange ervaring opgedaan te hebben in asset based lending bij ING Lease en GE Capital. Duncan is pragmatisch, kundig en geeft niet op - totdat een passende oplossing is gevonden.

Contact: 06-52046970 / duncan.dirkzwager@activum-finance.nl