Welke criteria gelden er voor kredietacceptatie?

Datum: 14 januari 2021
Welke criteria gelden er voor kredietacceptatie?

Een leasemaatschappij stelt een organisatie of een bedrijf in staat het gebruik te verkrijgen over roerende bedrijfsmiddelen. De dekking voor de financiering wordt gevormd door dit bedrijfsmiddel.

Een financier zal dus in de eerste plaats alle risico’s met betrekking tot het gefinancierde object in kaart brengen. Belangrijk daarbij is de courantheid, identificeerbaarheid en de voorspelbaarheid van het waardeverloop van deze objecten.

Daarnaast kijkt de leasemaatschappij echter ook zeer secuur naar de kwaliteit van de lessee, door in te schatten of deze in staat is zijn verplichtingen na te komen gedurende de gehele looptijd van het leasecontract. Een financier wil natuurlijk graag dat er gedurende de looptijd geen problemen ontstaan en het bedrijfsmiddel uitgewonnen dient te worden: de opbrengst bij zo'n executieverkoop levert natuurlijk vast een deel van de uitstaande financiering op, maar kost ook veel tijd & geld, waardoor de beperkte marge op de financiering als sneeuw voor de zon verdwijnt, en verlies wordt geleden op de financiering.

Vanuit risicobeheersing verhouden beide elementen, object en subject, zich tot elkaar als communicerende vaten. Als de dekkingswaarde van het object heel hoog is (en blijft) gedurende de looptijd van het leasecontract, zal de leasemaatschappij iets minder belang hechten aan de (financiële) kwaliteit van de lessee. Als de dekkingswaarde van de objecten daarentegen snel afneemt of onduidelijk is, zal de leasemaatschappij juist meer belang hechten aan de kwaliteit van de debiteur.

De criteria voor een onderneming om een kredietakkoord op een leaseaanvraag te verkrijgen zijn globaal de volgende:Groene duim

 • Een langer dan 1,5 jaar bestaande onderneming of organisatie.
 • De onderneming staat ingeschreven bij KVK en is in Nederland gevestigd, enkele uitzonderingen zijn ondernemingen die gevestigd zijn in Belgie of Duitsland.
 • Een afdoende onderbouwing van de kredietwaardigheid (positieve jaarresultaten, positief eigen vermogen).
 • Een gezonde verhouding tussen de hoogte van de investering en de financiële performance van de onderneming.
 • De te financieren equipment is tastbaar en is identificeerbaar middels een serie- of chassisnummer.

Wanneer slaagt acceptatie (doorgaans) niet?Rode duim

 • De beoogd lessee is een startende ondernemer of onderneming (< 1,5 jaar) en er is geen aanvullende zekerheid te bieden door middel van een bestaande of gelieerde onderneming, een bankgarantie, of een dekking vanuit de leverancier.
 • Er is sprake van een (substantieel) negatief eigen vermogen.
 • Er wordt een negatieve kasstroom / winst gerealiseerd.
 • De ondernemer c.q. onderneming is betrokken (geweest) bij faillissementen.
 • De ondernemer heeft één of meer (actuele/recente) BKR-coderingen
 • Er zijn onregelmatigheden (bestuurders, eigendom, boekhouding, transacties).
 • Er is risico op reputatieschade voor een financier.
 • De aangeboden informatie is onvolledig c.q. niet toereikend.
 • Het te financieren object bevindt zich in een (ver) buitenland, het is dan niet makkelijk om het object in bezit te nemen indien het fout gaat.

Toch is bovenstaande opsomming - hoewel in 80% van de gevallen kloppend - niet in steen gebeiteld. Er zijn namelijk bij financiers die iets meer risico durven te nemen (en uiteraard daar iets meer rente voor rekenen) soms wel degelijk mogelijkheden in gevallen die bij andere financiers, die minder risico durven te nemen (en vaak iets scherpere rentes rekenen), tot een afwijzing zouden leiden.

Meer weten? Neem contact met ons op en we kijken naar uw specifieke situatie.

Deel dit bericht:

Edwin Vork (1963)

Edwin Vork (1963)

Account manager

Edwin houdt ervan om voor team & klant te scoren.
Dat deed hij al als AZ-voetballer. En dat doet hij met niet minder enthousiasme als lease expert!