Overpeinzingen t.a.v. de prijs van geld

Datum: 29 januari 2021
Overpeinzingen t.a.v. de prijs van geld

“Beter duur dan niet te koop” is een veel gehoord gezegde.

Alternatieve financieringsvormen zoals factoring en lease hebben het imago duur te zijn en juist door ‘arme’, minder goed presterende bedrijven te worden afgenomen. Maar is dat nou echt zo?

Wij leven in een tijd waarin de wereld om ons heen in een sneltreinvaart verandert. De rol van de traditionele bank is aan het veranderen, bedieningsconcepten worden met name door het MKB vaak als steeds onpersoonlijker ervaren en door toenemende rentabiliteitseisen wordt de lat steeds hoger gelegd als het gaat om te financieren bedragen. Daarnaast zijn de economische vooruitzichten er sinds maart 2020 niet beter op geworden. Waardoor ook de financiers terughoudender zijn geworden met het verstrekken van leningen aan niet alleen hun bestaande klanten maar aan met name “niet klanten”.

Als ondernemer is je blik toch op de toekomst gericht, "moet" je anticyclisch investeren en tegelijkertijd is Cash King.
Ga er maar aan staan, het lijken bijna duivelse dilemma’s.

In de praktijk is Activum snel in staat zijn om de weg te vinden in de veelheid aan financiers die er is. Weten wij wat marktconforme prijzen zijn, passend bij de omvang van een transactie en het risico dat het bedrijf of het bedrijfsmiddel met zich mee brengt. Zijn wij doorgaans snel in staat om tot een oplossing te komen. En nee, dat lukt niet altijd. Maar ‘nee’ is ook een antwoord. Dit alles in het kader van de waarde die het iedereen oplevert als er snel duidelijkheid wordt gecreëerd.

De prijs van geld - rente - wordt bepaald door een veelheid aan factoren. Ook de financieringsvorm vormt een relevante factor.

Eén op één prijs vergelijken is appels met peren vergelijken. Voorwaarden zijn een belangrijke bepalende factor in de prijsstelling. Lease is vrijwel altijd financiering van het object met het object als zekerheid. Andere activa blijven onbezwaard in de transactie. Een onderschat, maar toch wel heel belangrijk element. Niet al je eieren in het zelfde mandje willen hebben. Af en toe een rondje langs de velden om te kijken of de huidige hoofdfinancier nog wel zo scherp is als bij het aangaan van de relatie was. Het kan geen kwaad en wij doen het graag.

Wij laten u graag zien waarom lease een te overwegen alternatief is bij investeringsvraagstukken.

Deel dit bericht:

Frits de Haan (1969)

Frits de Haan (1969)

Business Origination & Development

Achtergrond in corporate lending en consumer finance (Deutsche Bank, ABN Amro).

Contact: frits.dehaan@activum-finance.nl